สัญลักษณ์ในศาสนาคาทอลิก

--สามารถคลิกเพื่อเข้าชมหัวข้อต่างๆ ได้เลยค่ะ--

   กางเขน
  เทียนกับความหมายทางพิธีกรรม
  กำยานและกลิ่นหอม
  น้ำและการชำระล้างให้สะอาด
  น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ความหมายของการเจิม
  ความหมายของตู้ศีล และการประทับอยู่ของพระเจ้า
  ปังและเหล้าองุ่น สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์สากล
  ความหมายและที่มาของปฏิทินสากล
  ศีลล้างบาปทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน
  ศีลกำลังพระพรของพระจิต
  มิสซาเครื่องหมายระลึกถึงการถวายตัวของพระคริสต์
  ศีลสมรส คำสัญญาของคู่สมรส
  การเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ป่วย
  สัญลักษณ์และความเป็นหนึ่งเดียว
  พระตรีเอกภาพ
  พระเยซูคริสต์
  พระนางพรมจารย์มารีย์
  พระศาสนจักร
  ทูตสวรรค์
  บรรดานักบุญ
  สายประคำ
  พระคัมภีร์
  บทเพลงและดนตรี
  ท่าทางภายนอกและอากัปกริยา
  อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์
 

เครื่องหมายแสดงของพระสันตะปาปา

 

Credit :: สัญลักษณ์ในศาสนาคาทอลิก

Tags: christ

Archives

Favourites